Prezentare companie

Istoric

 • 2007

  Compania de apa Olt SA

  In 2007 a luat ființă Compania de apă Olt SA societate cu capital integral de stat, cunoscută pe piața internă ca operator în extracția, tratarea, pomparea și distribuția apei potabile, canalizarea și epurarea apelor uzate pe raza municipiului Slatina, Draganești, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava.

 • 1997

  SC ACETI SA Slatina

  In 1997 a fost înființată SC ACETI SA Slatina , prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunală și Locativă Slatina.

 • 1990-1994

  REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ

  Dupa anul 1990 I.J.G.C.L. se transformă în REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVA, dar numai la nivelul Municipiului Slatina.

  În anul 1994 activitatea de salubritate se desprinde din activitatea R.A.G.C.L. luând ființă o întreprindere separată denumită SALUBRIS.

 • 1980

  I.J.T.L. Slatina

  În anul 1980 din cadrul I.J.G.C.L. Slatina se desprinde activitatea de transport local, înfiintandu-se o unitate separata I.J.T.L. Slatina.

 • 1965-1974

  ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ SLATINA

  În cursul anului 1965 a disparut din obiectul de activitate producerea și distribuția energiei electrice, odată cu înființarea SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL, sistem ce a preluat și alimentarea cu energie electrică a orașului Slatina.

  În primavara anului 1968 a luat ființa DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ care coordona activitatea INTREPRIDERILOR DE GOSPODARIE ORAȘENEASCĂ din orașele întregului județ și activitatea de transport în comun din cadrul orașului Slatina.

  În anul 1974 are loc transformarea în INTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ SLATINA cu aceleași obiecte de activitate.

 • 1955

  INTREPRINDERE DE GOSPODARIE ORAȘENEASCĂ

  Începand cu anul 1955 S.G.C. s-a transformat în ÎNTREPRINDERE DE GOSPODARIE ORAȘENEASCĂ, subordonată Primariei Slatina având același obiect de activitate.

 • 1947

  SECȚIA DE GOSPODARIE COMUNALĂ

  În anul 1947 a luat ființă SECȚIA DE GOSPODARIE COMUNALĂ, pe lângă Primaria Orașului Slatina, având ca obiectiv de activitate producerea și distribuția energiei electrice, pentru localitatea Slatina și activitatea de gospodarie comunală (alimentare cu apă, canalizare și salubritate).

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt