Informaţii clienţi Comunicate presă

ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2024 SE VOR AJUSTA PREŢURILE/TARIFELE LA SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRESTATE DE CĂTRE COMPANIA DE APĂ OLT S.A. CONFORM „Decizia A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) „numărul 212 din data de 19.12.2023”

ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2024 SE VOR AJUSTA PREŢURILE/TARIFELE
LA SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
PRESTATE DE CĂTRE COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
CONFORM
 „Decizia A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) „numărul 212 din data de 19.12.2023”
 
        Având în vedere Decizia A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) numărul 212 din data de 19.12.2023 „privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Compania de Apă Olt S.A., județul Olt”, prin prezenta, vă comunicăm, faptul că începând cu data de 01.01.2024, Compania de Apă Olt S.A., ajustează prețul și tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, astfel:
- apă potabilă: 7,64 lei/m3, exclusiv T.V.A.;
- canalizare-epurare: 7,29 lei/m3, exclusiv T.V.A.
        Prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare s-au determinat având în vedere respectarea prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 8059 din data de 06.12.2007, modificat și completat prin Actul adițional numărul 20 din data de 03.12.2021.DIRECTOR GENERAL,
Ec Ușurelu Marius-Cătălin
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt