Informaţii clienţi

Avize/Contracte

Racordarea/ branșarea locuinței la rețeaua de apă/canalizare în 5 pași

 

 Etapa 1: Obținerea avizului de principiu

Avizul tehnic de branșare/racordare este documentul emis de Compania de Apă Olt prin care se stabilește cum se proiectează, amplasează și execută branșamentul la apă sau racordul de canalizare.

Pentru a putea solicita avizul tehnic de branșare/racordare este necesară obținerea avizului de principiu.

 - TAXĂ EMITERE AVIZ DE PRINCIPIU ACHITATĂ DE BENEFICIAR-  187,53 de lei (cu T.V.A.)

- Beneficiarul, persoană fizică sau juridică, completează o cerere tip de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă/ canalizare

- La Biroul Unic din cadrul Companiei de Apă Olt, beneficiarul depune următoarele documente:

 1. Cererea de branșare/racordare completată;
 2. Act de proprietate sau împuternicire;
 3. Codul unic ( pentru agenții economici);
 4. Plan de încadrare în zonă;
 5. Plan de situație Sc.1:500, pentru solicitările de branșare pentru un imobil ( după caz)
 6. Nomenclator stradal ( document eliberat de primăria din localitate care conține date despre amplasarea imobilului/terenului)

 

NOTĂ: Avizul de principiu se eliberează de către Compania de Apă Olt în maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației

 Etapa 2: Întocmirea documentației tehnice

După obținerea avizului de principiu, beneficiarul se adresează Compartimentului G.I.S.-Modelare Hidraulică pentru întocmirea documentației tehnice. 

NR. CRT

DENUMIRE SERVICIU/TAXĂ

TARIF 
 -lei FARA TVA

TARIF
-lei CU TVA *

       

1

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE BRANȘAMENT APĂ

396,27

471,57

2

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE RACORD APĂ UZATĂ

396,27

471,57

3

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD APĂ UZATĂ

509,50

606,30

4

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE BAZIN VIDANJABIL

339,66

404,2

5

AUDITARE LUCRĂRI DE BRANȘARE LA APĂ
ȘI/SAU CANAL EXECUTATE CLANDESTIN
DE UTILIZATORI

614,46

731,21

6

TAXĂ MONTARE SIGILARE CONTOR

117,25

139,53

7

ASISTENȚĂ TEHNICĂ RECEPȚIE LUCRĂRI APĂ/CANAL EFECTUATE DE TERȚI

113,22

134,73

 

Etapa 3: Eliberarea avizului definitiv

Pentru eliberarea avizului definitiv, beneficiarul va depune la Registratura Companiei de Apă Olt următoarele documente:

 1. Cererea de branșare/racordare completată tipizat;
 2. Copie C.I./C.U.I.;
 3. Act de proprietate;
 4. Proiectul și documentația tehnică;

Etapa 4: Execuția branșamentului

Branșamentul se execută cu firme agreate de primăria din localitate şi de către S.C. Compania de Apă Olt S.A..

-         După alegerea firmei care va executa branșamentul de apă/racordul de canal, reprezentantul Companiei de Apă Olt – Secția A.C.E. va fi convocat pe șantier și se va executa lucrarea.

-         Achiziția contorului se va face de către beneficiar sau constructor și va fi montat în rețea de către Compania de Apă Olt sau constructor. Contorul va respecta tipul și caracteristicile tehnice indicate de Compania de Apă Olt pentru a putea fi compatibil cu sistemul de citire la distanță pe care îl implementează Compania de Apă Olt;

-         La finalizarea lucrării, constructorul va solicita Companiei de Apă Olt recepția branșamentului/racordului;

-         După efectuarea recepției, reprezentantul Companiei de Apă Olt va pune în funcțiune branșamentul de apă/racordul de canal și va sigila contorul montat în rețea.


Etapa 5: Semnarea contractului de prestare furnizare a serviciilor publice de apă și canal

După recepția lucrării, Compania de Apă Olt îl înștiințează  pe beneficiar, în scris, pe e-mail sau telefonic să se prezinte la sediul companiei pentru semnarea contractului de prestare furnizare a serviciilor publice de apă și canal.

Acte necesare intocmirii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 A.consumator cu bransament apa-canal nou

  Persoane fizice:

 1. act de proprietate
 2. copie C.I/B.I
 3. avizul definitiv de bransare/racordare al Companiei de Apa Olt
 4. proces verbal receptie al bransamentului intocmit de Compania de Apa Olt sau  executant lucrare
 5. contor

  Persoane juridice

 1. act de proprietate
 2. Copie CUI
 3. copie C.I/B.I administrator sau reprezentant legal
 4. avizul definitiv de bransare/racordare al Companiei de Apa Olt
 5. proces verbal receptie al bransamentului intocmit de Compania de Apa Olt sau executant lucrare
 6. contor

 B. Consumatori cu bransament apa-canal existent(preluare bransament de la fostul proprietar)

Persoane fizice

 1. copie act proprietate
 2. copie B.I/C.I
 3. Aviz de furnizare (preluare bransament)

Persoane juridice

 1. copie act proprietate
 2. copie CUI
 3. copie B.I/C.I administrator firma sau reprezentant legal
 4. Aviz de furnizare (preluare bransament)

C.Contracte individuale in blocuri care relizeaza separare de apa pe orizontala

  Persoane fizice

 1. copie act de proprietate   
 2. copie B.I/C.I
 3. Adeverinta Asociatie de proprietari din care sa rezulte ca nu are datorii catre aceasta
 4. Adeverinta de executare lucrari de separare
 5. Taxa Autorizatie de bransament  13 lei (se achita la casieria Companiei de Apa Olt)

Persoane juridice

 1. copie act de proprietate  
 2. copie CUI
 3. copie B.I/C.I administartor sau reprezentant legal
 4. Adeverinta Asociatie de proprietari din care sa rezulte ca nu are datorii  catre aceasta
 5. Adeverinta de executare lucrari de separare
 6. Taxa Autorizatie de bransament   (se achita la casieria Companiei de Apa Olt)
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt