Prezentare companie

Cine suntem

Compania de Apă Olt - Facem parte din fiecare comunitate!

Ne implicăm activ în dezvoltarea comunităților locale!

 S.C. Compania de Apa Olt S.A. este principalul operator regional din județul Olt, specializat în domeniile captare, tratare și distribuție apă potabilă și colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate.

  S.C. Compania de Apa Olt S.A. și-a început activitatea în data de 01.05.2007, după preluarea serviciilor de apă și canalizare din Slatina, Drăgănești- Olt, Piatra Olt, Scornicești și Potcoava.

  S.C. Compania de Apă Olt și-a extins activitatea și în municipiul Caracal, orașele Corabia și Balș și în comunele Slătioara, Valea Mare, Vitomirești. Vulturești și Dobroteasa, toate aceste unități administrativ teritoriale fiind membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltul.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltul a fost înființată în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului.

Alte 17 comune din județul Olt unde S.C. Compania de Apă Olt S.A.  va demara investițiile din cadrul proiectului cu finanțare europeană. „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 - 2020", cu o valoare totală de 241.076.986 euro, vor face parte, în curând, din operatorul regional.

   S.C. Compania de Apă Olt S.A. are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din ariile administrativ – teritoriale ale municipiilor, orașelor și comunelor care fac parte din operatorul regional, în baza licenței clasa 2 acordată societății de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului Președintelui ANRSC nr.317/03.06.2008, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității S.C. Compania de Apa Olt S.A. de a furniza și presta servicii de calitate, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

 

   Ne propunem:

     Să îmbunătățim infrastructura de apă și canalizare din municipiile și orașele din județul Olt și să le aducem la poartă rețelele de apă și canalizare locuitorilor din mediul rural.

     Sã oferim clienţilor noștri apã potabilã de o calitate foarte bunã, în  conformitate cu standardele Directivei 98/83/CE și colectarea și tratarea apelor uzate conform standardelor în vigoare.

    Sã reducem intervenţiile pe reţelele de apã și canalizare și înreruperile alimentării cu apă a locuințelor pentru perioade mai lungi.

    Să colectăm și să gestionăm veniturile pentru funcţionarea eficientă și realizarea indicatorilor financiari.

    Să păstrăm un mediu sãnãtos prin reducerea consumului de energie, folosirea biogazului din staţiile de epurare ape uzate. pentru producerea energiei electrice folositã în procesul de epurare, asigurarea unor parametri de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în emisar în limitele NTPA 001/2005 și reducerea riscului apariţiei incidentelor în reţeaua de canalizare.

  Sã asigurãm eficientizarea activitãţii la nivelul tuturor sediilor secundare, să realizăm investiţii care sã asigure necesitãţile de dezvoltare a infrastructurii de apã și de canalizare din fiecare localitate.

    Să informăm și să comunicăm eficient cu beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, prin intermediul site-ului companiei, rețelelor de socializare și mass-media.


Compania de Apă Olt, în cifre:

  • 645 kilometri rețea distribuție apă
  • 350 kilometri rețea de canalizare
  • 12 stații de epurare

   ECIHPA MANAGERIALĂ:
-DIRECTOR GENERAL-Economist Ușurelu Marius Cătălin;
-DIRECTOR ECONOMIC-Economist Iacob George-Sebastian;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

-PREȘEDINTE-Mioc Teodor-Consito;
-SECRETAR-Diaconu Gheorghe;
-MEMBRU-Păun Maria-Camelia;
-MEMBRU-Dan Monica-Elena;
-MEMBRU-Popescu Tatiana;
-MEMBRU-Jilavu Georgică;
-MEMBRU-Epure Iustinian-Mihai;
-MEMBRU-Gurlui Mihai.

 

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt