Informaţii clienţi

Preţuri şi tarife

    Politica de preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile furnizate, se află în mică măsură sub controlul operatorului. Acestea sunt avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice (A.N.R.S.C.) şi aprobate prin hotărâri ale autorităţilor publice locale. Dacă avizul A.N.R.S.C., este unul tehnic, în sensul respectării metodologiei de fundamentare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, aprobarea de către autoritaţile publice locale, se face, ţinând cont de evoluţia preţurilor şi tarifelor din contractul de finanţare.

    Stabilirea tarifelor cu care operează S.C. Compania de Apă Olt S.A., se face, pe baza legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor din contractul de finanţare care se derulează in aria de operare.

    Potrivit acestui contract, tarifele in vigoare de la 01.01.2024 (pentru Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Piatra-Olt, Potcoava, Vitomiresti, Bals, Caracal, Corabia, Slătioara, Dobroteasa, Vulturești, Valea Mare şi Slatina), sunt:

 

Localitatea

Apă potabila

 

Populaţie RON/m.c.

(fără T.V.A.)

Rest utilizatori RON/m.c.

(fără T.V.A.)

Slatina

7,64 

7,64 

Drăgăneşti-Olt

7,64 

7,64 

Scorniceşti

7,64 

7,64 

Piatra-Olt

7,64 

7,64 

Potcoava

7,64 

7,64 

Vitomirești

7,64 

7,64 

Balș

7,64 

7,64 

Caracal

7,64 

7,64 

Corabia

7,64 

7,64 

Slatioara

7,64 

7,64 

Dobroteasa

7,64 

7,64 

Vulturești

7,64 

7,64 

Valea Mare

7,64 

7,64 

 

Canalizare și epurare

 

RON (fara TVA)

Slatina

7,29

 

Drăgăneşti-Olt

7,29

 

Scorniceşti

7,29

 

Piatra-Olt

7,29

 

Potcoava

7,29

 

Vitomirești

7,29

 

Balș

7,29

 

Caracal

7,29

 

Corabia

7,29

 

Slătioara

7,29

 

Dobroteasa

7,29

 

Vulturești

7,29

 

Valea Mare

7,29

 

https://www.anrsc.ro/wp-content/uploads/2024/01/Tabel-preturi-apa-canal-op-regionali-1-ianuarie-2024.pdf

    Diferențele între tarifele practicate de companiile de apă și canalizare din ţară, sunt justificate de criterii geografice, economice şi tehnologice.

    Topografia terenului: pentru zonele din judeţul Olt, consumul de energie pentru pomparea apei este mai mare, din cauza diferenţelor de nivel.

    Distanţa faţă de sursa de apă: unele oraşe, au sursa de apă foarte aproape -chiar în oraş- altele, o aduc de la distanţă, ceea ce duce la costuri crescute de energie.

    Aria de operare: reţelele întinse de distribuție a apei, au costuri mai mari de întreţinere (reţeaua de alimentare operată de Compania de Apă Olt, se întinde în tot judeţul Olt şi are o lungime de 588 km).

    Volumul de apă consumat: consumul, respectiv vânzarea unor volume mai mari, permite practicarea unor tarife mai mici, prin amortizarea unor cheltuieli fixe.

    Tehnologiile de: normele europene impun standarde de calitate ce necesită tehnologii moderne, dar costisitoare pentru tratarea apei (incluzând  laboratoare performante). Compania de Apă Olt, este, în prezent, una dintre companiile conforme cu normele impuse.

 

    Vă informăm, de asemenea, că T.V.A.-ul la apă este de 9%, iar la celelalte utilități, este de 9 %.

 

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt