Informaţii clienţi

Preţuri şi tarife

    Politica de preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile furnizate, se află în mică măsură sub controlul operatorului. Acestea sunt avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice (A.N.R.S.C.) şi aprobate prin hotărâri ale autorităţilor publice locale. Dacă avizul A.N.R.S.C., este unul tehnic, în sensul respectării metodologiei de fundamentare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, aprobarea de către autoritaţile publice locale, se face, ţinând cont de evoluţia preţurilor şi tarifelor din contractul de finanţare.

    Stabilirea tarifelor cu care operează S.C. Compania de Apă Olt S.A., se face, pe baza legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor din contractul de finanţare care se derulează in aria de operare.

    Potrivit acestui contract, tarifele in vigoare de la 01.01.2023 (pentru Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Piatra-Olt, Potcoava, Vitomiresti, Bals, Caracal, Corabia, Slătioara, Dobroteasa, Vulturești, Valea Mare şi Slatina), sunt:

 

Localitatea

Apă potabila

 

Populaţie RON/m.c.

(fără T.V.A.)

Rest utilizatori RON/m.c.

(fără T.V.A.)

Slatina

7,04

7,04

Drăgăneşti-Olt

7,04

7,04

Scorniceşti

7,04

7,04

Piatra-Olt

7,04

7,04

Potcoava

7,04

7,04

Vitomirești

7,04

7,04

Balș

7,04

7,04

Caracal

7,04

7,04

Corabia

7,04

7,04

Slatioara

7,04

7,04

Dobroteasa

7,04

7,04

Vulturești

7,04

7,04

Valea Mare

7,04

7,04

 

Canalizare și epurare

 

RON (fara TVA)

Slatina

6,72

 

Drăgăneşti-Olt

6,72

 

Scorniceşti

6,72

 

Piatra-Olt

6,72

 

Potcoava

6,72

 

Vitomirești

6,72

 

Balș

6,72

 

Caracal

6,72

 

Corabia

6,72

 

Slătioara

6,72

 

Dobroteasa

6,72

 

Vulturești

6,72

 

Valea Mare

6,72

 

https://www.anrsc.ro/wp-content/uploads/2023/01/Tabel-preturi-apa-canal-op-regionali-11-ianuarie-2023.pdf

PREȚURI/TARIFE AVIZATE/APROBATE DE ANRSC pentru operatori regionali 01.11.2021

Nr. crt.

Denumire operator

Preţ apă potabilă produsă, transportată şi distribuită lei/mc,

exclusiv T.V.A.

Tarif canalizare/canalizare-epurare, lei/mc, exclusiv T.V.A.

1

COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. Turda

5.94

5.31

2

S.C. RAJA S.A. Constanţa

5.21

4.59

3

S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. Neamţ

5.07

4.35

4

S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui

5.56

3.65

5

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău

5.25

3.95

6

ACET SUCEAVA S.A.

5.00

3.66

7

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti

4.26

4.40

8

APAVITAL S.A. Iaşi

4.71

3.84

9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş

4.26

4.28

10

APĂ CANAL GALAŢI S.A.

5.01

3.53

11

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani

5.19

3.33

12

APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea

4.48

3.95

13

S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi

4.56

3.82

14

COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE R.A. Focşani

4.52

3.78

15

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani

5.22

3.05

16

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

3.92

4.17

17

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploieşti

5.01

3.06

18

AQUATIM S.A. Timişoara

3.99

4.02

19

COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA Brăila S.A.

5.00

2.99

20

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Arad

3.88

4.10

21

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A.

4.19

3.77

22

S.C. AQUABIS S.A. Bistriţa Năsăud

4.48

3.43

23

S.C. AQUACARAŞ S.A. Reşiţa

4.83

3.05

24

S.C. C.T.T.A. S.A. Alba

4.02

3.82

25

S.C. COMPANIA APA OLTENIA S.A. Craiova

4.48

3.36

26

APASERV Satu Mare S.A

4.15

3.62

27

S.C. APA PROD S.A. Deva

4.11

3.65

28

COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. Cluj Napoca

3.75

3.98

29

S.C. COMPANIA DE APǍ OLT S.A.

5,08

4,81

30

COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş

4.03

3.39

31

S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ Bacău S.A.

4.24

3.15

32

S.C. APA SERV S.A. Alexandria

4.43

2.95

33

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf.Gheorghe

4.33

3.04

34

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

4.49

2.84

35

S.C. APĂ SERVICE S.A. Giurgiu

3.84

3.49

36

S.C. HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc

3.80

3.41

37

S.C. "VITAL" - S.A. Baia Mare

3.99

3.16

38

COMPANIA APA S.A. Braşov

4.23

2.91

39

SOCIETATEA SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin

4.34

2.40

40

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu Jiu

3.51

3.18

41

APA CANAL Sibiu S.A.

3.83

2.57

42

S.C. EURO APAVOL S.A. Voluntari

4.89

1.11

43

S.C. COMPANIA DE APĂ Oradea S.A.

3.55

2.44

 

    Diferențele între tarifele practicate de companiile de apă și canalizare din ţară, sunt justificate de criterii geografice, economice şi tehnologice.

    Topografia terenului: pentru zonele din judeţul Olt, consumul de energie pentru pomparea apei este mai mare, din cauza diferenţelor de nivel.

    Distanţa faţă de sursa de apă: unele oraşe, au sursa de apă foarte aproape -chiar în oraş- altele, o aduc de la distanţă, ceea ce duce la costuri crescute de energie.

    Aria de operare: reţelele întinse de distribuție a apei, au costuri mai mari de întreţinere (reţeaua de alimentare operată de Compania de Apă Olt, se întinde în tot judeţul Olt şi are o lungime de 588 km).

    Volumul de apă consumat: consumul, respectiv vânzarea unor volume mai mari, permite practicarea unor tarife mai mici, prin amortizarea unor cheltuieli fixe.

    Tehnologiile de: normele europene impun standarde de calitate ce necesită tehnologii moderne, dar costisitoare pentru tratarea apei (incluzând  laboratoare performante). Compania de Apă Olt, este, în prezent, una dintre companiile conforme cu normele impuse.

 

    Vă informăm, de asemenea, că T.V.A.-ul la apă este de 9%, iar la celelalte utilități, este de 9 %.

 

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt