Prezentare companie

Obiective

Principalele OBIECTIVE STRATEGICE ale S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.:

  1. Asigurarea furnizării continue a apei la o calitate conformă cu standardele naţionale şi europene. 
  2. Asigurarea calităţii apelor uzate epurate evacuate din staţiile de epurare conform NTPA 11/2005.
  3. Asigurarea furnizării continue a serviciilor de canalizare a apelor uzate.
  4. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate, Protecţia Mediului,  Sănătate şi Securitate în muncă, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001;
  5. Menţinerea orientării  activităţii companiei către clienţi.
  6. Contorizarea integrală  a consumatorilor deserviţi de Compania de Apă Olt S.A.
  7. Creşterea volumului surselor atrase pentru investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată.
  8. Reducerea consumului  şi a cheltuielilor cu energia electrică.
  9. Lărgirea ariei de operare prin cooptarea altor localităţi în cadrul operatorului regional.
  10. Valorificarea nămolurilor din staţiile de epurare, rezultate în urma epurării apelor uzate.
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt