Prezentare companie Investii externe nerambursabile

SPRIJIN

TITLUL PROIECTULUI: ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGATIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDETUL OLT, ÎN PERIOADA 2014-2020

             

 Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile conform Axei Prioritare 1A- Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastrcutură din sectorul apă/apă uzată aferente urmatoarei perioade de programare financiară, pentru implementarea Proiectului intitulat: “Asistentă tehnică pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Olt, în perioada 2014-2020”, cu codul de înregistrare în SMIS-CSNR 55920 ȘI A Notei de aprobare nr. 6718/GA/30.04.2015.

Părți:

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, Autoritatea de Management pentru POS Mediu

Și

S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A., în calitate de Beneficiar.

 Obiectivul general al Asistenței Tehnice constă în dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, în elaborarea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Obiectivele specifice ale Asistenței Tehnice sunt: pregatirea aplicației de finantare, inclusive a documentelor suport necesare potrivit prezentului Carnet de sarcini și solicitarilor AM POS Mediu.

Valoarea totală a Proiectului este de 26.150.845 lei fără TVA, în conformitate cu Nota de aprobare nr. 6718/GA/30.04.2015, din care:

1. Valoarea eligibilă este de 26.150.845 lei fără TVA, finanțare nerambursabilă și contribuția financiară de la bugetul de stat și bugetele locale, compusă din :

-          Finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 21.307.709 lei;

-          Finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 4.581.628 lei;

-          Finanțare din contribuția locală de 261.508 lei.

2. TVA - nu este eligibil pentru proiectele finanțate prin Axa Prioritară 1A.

Valoarea totala a Proiectului, defalcata pe surse de finantare este urmatoarea:

Valoarea totală a Proiectului fară TVA

Valoarea eligibilă a Proiectului, conform POS Mediu

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și buget de stat

Contribuția beneficiarului din bugetul local

Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, fară TVA

Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului conform POS Mediu

Valoarea TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă conform POS

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

lei

lei

26.150.845

26.150.845

25.889.337

99

261.508

1

0

6.276.203

0

Valoarea prezentului Contract este de 25.889.337 lei, fară TVA, reprezentând 99% din valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu.

 

TITLUL PROIECTULUI:

Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Olt, în perioada 2014-2020

 

 

Obiectul acestui Contract de Finanțare il reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. 113150 intitulat: “Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Parți:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de AUTORITATE DE MANAGEMENT pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Și

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., în calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al Asistenței Tehnice constă în dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, în elaborarea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Obiectivele specifice ale Asistenței Tehnice sunt: pregătirea aplicației de finanțare, inclusive a documentelor suport necesare potrivit prezentului Carnet de sarcini și solicitarilor AM POS Mediu.

         Valoarea totală a Contractului de Finanțare este 6.720.492,98 lei, după cum urmează:

Valoarea totală

Valoarea totală eligibilă

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoarea neeligibilă inclusive TVA

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

6.720.492,98

5.647.473,09

4.800.352,13

85

790.646,23

14

56.474,73

1

1.073.019,89

 

         AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în suma maximă de 5.590.998,36, echivalentă cu 99% din valoarea totală eligibilă aprobată.

 

1. Autorizatie de constructie Balș

2. Autorizatie de constructie Balteni- Perieti- Schitu

3. Autorizatie de constructie Caracal

4. Autorizatie de constructie Corabia

5. Autorizatie de constructie  Draganesti- Olt

6. Autorizatie de constructie Farcasele-Dobrosloveni

7. Autorizatie de constructie Gostavatu- Babiciu

8. Autorizatie de constructie Izbiceni- Giuvarasti

9. Autorizatie de constructie Piatra-Olt- Ganeasa

10. Autorizatie de constructie Potcoava-Scornicesti

11. Autorizatie de constructie Rusanesti

12. Autorizatie de constructie Scornicesti

13. Autorizatie de constructie Serbanesti-Crampoia

14. Autorizatie de constructie Slatina

15. Autorizatie de constructie Tia Mare

16. Autorizatie de constructie Visina

 

În cadrul Proiectului ”Sprjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”, consultantul S:C. Eptisa România a finalizat Studiul de Fezabilitate aferent ”Proiectului Ragional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”, în valoare de 241.076.986 euro.

 

Accesând următorul link se poate consulta Studiul de Fezabilitate: https://cjolt.ro/ro/sedinte/sedinta-extraordinara-cj-olt-10-octombrie-2019.html

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt