Prezentare companie Investii externe nerambursabile

POIM-dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Olt în perioada 2014-2020

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”

 

Ca urmare a aprobării Cererii de Finanțare, depuse de către S.C. Compania de Apă Olt S.A.,  în cadrul apelului de proiecte conform Axei Prioritare 3- Obiectiv specific 3.2 – “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane”, în data de 19.11.2019 S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.  a semnat cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare,  Contractul de Finanțare Nr. 279/19.11.2019 privind „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+ 133612, în valoare totală de 241.076.986 euro, din care contribuție nerambursabilă (85%), restul finanțării fiind asigurată de la bugetul național (13%) și bugetul local (2%), după cum urmează:

 

Surse de finantare

% 

Total 

(Euro) 

(2018 - 2023)

1

Valoarea totala

100.0%

241,076,986

 

Din care:

1.1

Costuri eligibile

100.0%

241,076,986

 

Din care

1.1.1

Valoarea necesara de finantare

94.0%

226,612,367

 

Din care:

1.1.1.1

Valoarea eligibila nerambursabila din FC

85.0%

192,620,512

1.1.1.2

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

13.0%

29,459,608

1.1.1.3

Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului

2.0%

4,532,247

1.1.2

Valoarea veniturilor nete generate

6.0%

14,464,619

1.2

Costuri neeligibile

0.0%

0.00

 

    Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. 133612 intitulat: “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”.

           Perioada de implementare a Proiectului este de 48 luni, respectiv între data de 20.01.2020-20.12.2023 , la care se adaugă 36 luni PND, investițiile urmând a fi realizate prin 26 contracte de lucrări, 7 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii.

Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației in 25 de UAT-uri(Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Șerbănești, Crîmpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu).

Principalele rezultate așteptate sunt:

-pentru sistemul de alimentare cu apă: rețea de distribuție apă potabilă nouă (220,72 km), reabilitare rețea de distribuție apă potabilă (96,58 km), surse de apă noi (30 unități), surse de apă reabilitate (79 unități), aducțiune nouă (10,46 km), reabilitare aducțiune (53,25 km), stații tratare apă noi (7 unități), reabilitare stații de tratare apă (7 unități), rezervoare înmagazinare noi (9 unități), reabilitare rezervoare înmagazinare (6 unități), stații de pompare apă noi  (13 unități), reabilitare stații pompare (6 unități);

- pentru sistemul de canalizare: rețea canalizare nouă (259,08 km), reabilitare rețea canalizare (37,87 km), conducte refulare noi (64,41 km), stații de pompare apă uzată  noi (156 unități), reabilitare stații de pompare apă uzată (10 unități), stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e. (3 unitate),  stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. (7 unități), extinderea facilităților de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructură transfer apă uzată- SEAU Slatina( 1 unitate), sistem SCADA (1 unitate).

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt