Prezentare companie Investii externe nerambursabile

Componente

Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 

 

Proiectul Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” cuprinde 13 contracte, dintre care, 2 contracte de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor, 8 contracte de lucrări pentru extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru apă şi apă uzată la nivelul aglomerărilor urbane Slatina, Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava şi 3 contracte de furnizare de echipament:

 

Contracte de servicii:

1.Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului
2.Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor

 

Contracte de lucrări:

3.Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din Slatina
4.Lucrări la sursele de apă şi staţiile de tratare a apei din Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava
5.Lucrari la stațiile de epurare din Dragănești-Olt, Piatra-Olt și Potcoava
6.Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în Municipiul Slatina
7.Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare în Scornicești și Potcoava
8.Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt
9.Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Slatina 
10. Reabilitare clădiri operaționale și ateliere

 

Contracte de achiziţii:

11.Achiziţionare debitmetre
12. Achiziționare echipament operațional
13.Achiziționare sistem SCADA

Contractele de lucrări ale Proiectului care beneficiază de cofinanţare din Fondul de Coeziune:

 

Contractul 1. Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din Slatina

Valoare: 59.372.831 lei fără TVA

Obiective:  reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare din Slatina şi realizarea unei trepte terţiare de epurare; execuţia unui foraj la staţia de epurare din Scorniceşti.

Contractul 2. Lucrări la sursele de apă şi staţiile de tratare a apei din oraşele Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava

Valoare: 9.301.773 lei fără TVA

Obiective:  reabilitarea şi extinderea câmpurilor de puţuri din Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava; îmbunătăţirea extracţiei de apă prin înlocuirea echipamentelor la puţuri; reabilitarea staţiilor de tratare a apei din aceste localităţi; conectarea oraşului Piatra-Olt la staţia de tratare a apei din Slatina.

Contractul 3. Lucrări la staţiile de epurare a apelor uzate din oraşele Drăgănești-Olt, Piatra-Olt și Potcoava

Valoare: 21.550.666 lei fără TVA

Obiective: construirea şi punerea în funcţiune a 3 staţii de epurare în localităţile Dragăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava, care vor utiliza epurarea secundară.

Contractul 4. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în Municipiul Slatina

Valoarea estimată: 44.200.048 lei fără TVA

Obiective: reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile; reabilitarea şi construirea de branşamente la consumatori pentru a reduce pierderile; reabilitarea celor 4 staţii principale de pompare a apei; reabilitarea şi extinderea sistemului de colectare a apelor uzate.

Contractul 5. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava

Valoare: 22.888.539 lei fără TVA

Obiective: reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în cele două oraşe şi în localităţile învecinate; reabilitarea unui rezervor, construirea a două rezervoare şi două staţii de pompare a apei în Scorniceşti; reabilitarea şi construirea de branşamente; reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare; construirea unei staţii de pompare a apelor uzate în Potcoava.

Contractul 6. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt

Valoarea estimată: 26.645.119 lei fără TVA

Obiective: reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în cele două oraşe şi în localităţile învecinate; reabilitarea şi construirea de branşamente la consumatori pentru a reduce pierderile; reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare; construirea unei staţii de pompare a apelor uzate în Piatra-Olt.

Contractul 7. Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Slatina

Valoare: 9.802.950 lei fără TVA

Obiective: reabilitarea extracţiei de apă din câmpurile de puţuri din Slatina; îmbunătăţirea şi reechiparea puţurilor existente; îmbunătăţirea protecţiei surselor de apă.

Contractul 8. Reabilitarea clădirilor operaţionale şi atelierelor

Valoarea estimată: 3.362.913 lei fără TVA

Obiective: construirea unor clădiri administrative şi ateliere.

 

   Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” si la derularea acestuia, vă puteți adresa Unității de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. Compania de Apă Olt S.A., str. Artileriei nr. 2, tel/fax: +40-349.401.165, e-mail uip@caolt.ro, persoana de contact - Laura Vasiloiu, Responsabil Relații Publice și Publicitate.

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/ 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt