Prezentare companie Investii externe nerambursabile

       Compania de Apă Olt continuă investițiile în orașul Scornicești

 Compania de Apă Olt a semnat, în data de 22.01.2021, Contractul de Lucrări „Îmbunătățirea facilităților de tratare apă potabilă și extinderea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Scornicești”, din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

 Prin acest proiect, rețeaua de alimentare cu apă din orașul Scornicești se va extinde cu 20,1 kilometri, iar rețeaua de canalizare cu 20,7 kilometri.

Se vor introduce rețele de apă pe străzile Giurgiului, Zambilelor, AI Cuza, Văii, Școlii, Paltinului, Peneș Curcanu, Morii, Poștașului, Brutăriei – sat Jitaru, pe strada Mărgineni- sat Mărgineni și în Mogoșești.

Rețeaua de canalizare se va extinde pe Bulevardul Muncii și pe străzile Giurgiului, Coastei, Poștașului, Morii, Peneș Curcanu, Paltinului, Școlii, Văii, Zambilelor- sat Jitaru, Teiuș, Rușciori, Pișcani și Mărgineni.

 

    Contractul de lucrari a fost atribuit, în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, Asocierii S.C.CARMIN POPSTAR PROD SRL & SC ELSACO ELECTRONIC SRL & SC DAFICOM CONSTRUCT INSTAL SRL cu SC CARMIN POPSTAR PROD SRL lider de asociere.

Valoarea contractului este de 27.280.915,85 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanțare, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeana și 13% constituie co-finantare națională și 2% constituie co-finanțare Buget Local.  Durata de execuție a contractului este de 38 luni.

     Acesta este unul din cele 26 de contracte de lucrări din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 - 2020", cu o valoare totală eligibilă de 1.147.116.622,49 lei fără TVA. 

     ”Așa cum le-am promis locuitorilor orașului Scornicești, continuăm să modernizăm și să extindem infrastructura de apă și canalizare pentru că vrem să le oferim apă de cea mai bună calitate și să le îmbunățim calitatea vieții. Compania de Apă Olt este parte din această comunitate, așa că ne implicăm în dezvoltarea ei”, a declarat Cătălin Ușurelu, director general Compania de Apă Olt.

    Compania de Apă Olt a mai făcut investiții în modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată din orașul Scornicești. În cadrul Proiectului  ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în judeul Olt” , derulat cu fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu 2007-2013, a fost extinsă cu 18,5 kilometri rețeua de apă, cu 6,3 kilometri rețeaua de canalizare și au fost construite două rezervoare de apă noi în Șuica și Constantinești.

 

 

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt