Prezentare companie Investii externe nerambursabile

Beneficiari şi Parteneri

 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 

 

Beneficiari, Parteneri, Roluri şi Responsabilităţi în derularea Proiectului:

 

Ministerul Mediului și Pădurilor  Autoritatea de Management prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale este responsabilă cu implementarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). În această calitate, va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces și va monitoriza implementarea Proiectului şi atingerea obiectivelor POS Mediu (http://www.mmediu.ro/).

Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Olt este unul din Organismele Intermediare create la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României şi va acţiona ca interfaţă între Autoritatea de Management şi Beneficiar, având ca responsabilităţi programare, monitorizare, control şi raportare (http://www.apmot.ro/).

Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Olt S.A. este Beneficiarul Final  al Proiectului și are responsabilităţi legate de implementarea tehnică, de informare şi publicitate a Proiectului (http://www.caolt.ro/).

Consultantul de Management, angajat de SC Compania de Apă Olt SA și reprezentat de Asocierea EPTISA Romania SRL - EPTISA Servicios de Ingenieria SL Spania, este responabil pentru managementul Proiectului, spijină Beneficiarul Final în implementarea Proiectului, oferă asistenţă în achiziţii și în publicitatea Proiectului, contribuie la dezvoltarea instituţională a Beneficiarului Final, prin transferul de know-how către Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Operatorului Regional etc (http://www.eptisa.ro/).

Consultantul de Supervizare, angajat de SC Compania de Apă Olt SA și reprezentat de Asocierea HILL International Luxembourg SA - INOCSA Ingenieria SL Spania - HILL International (Bucharest) SRL Romania, este responsabil pentru conducerea și supravegherea tuturor contractelor de lucrări din cadrul Proiectului și va acționa ca Inginer (http://www.hillintl.com/).

Contractorii de Lucrări sunt responsabili cu executarea lucrărilor de reabilitare şi construcţie conform contractelor de lucrări încheiate cu Autoritatea Contractantă, SC Compania de Apă Olt SA.

Instituții partenere:

Ministerul Finanţelor Publice este coordonatorul la nivel naţional al Fondurilor de Coeziune (http://www.mfinante.ro/).

Ministerul Administrației și Internelor este responsabil pentru monitorizarea serviciilor municipale din România şi pentru dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire a calităţii acestor servicii (http://www.mai.gov.ro/).

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este responsabilă pentru stabilirea legislaţiei la nivel naţional in domeniul utilităţilor publice în România (http://www.anrsc.ro/).

Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Olt este responsabilă pentru identificarea şi selectarea priorităţilor şi pentru planificare în domeniul protecţiei mediului (http://www.apmot.ro/).

Agenţia locală pentru Protecţia Mediului Olt este responsabilă pentru monitorizarea factorilor de mediu şi pentru emiterea acordurilor de mediu (http://www.apmot.ro/).

Administraţia Naţională “Apele Române” este responsabilă, sub coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor, pentru implementarea politicii de management al apei (http://www.rowater.ro/).

Consiliul Judeţean Olt / Consiliile Locale – sunt responsabile, în general, pentru administrarea domeniului public al fiecărei aglomerări considerate, inclusiv infrastructura de apa şi canalizare şi, în particular, pentru organizarea, monitorizarea şi controlul eficienţei serviciilor publice de apă şi canalizare, de aceea Autorităţile Publice Locale sunt Beneficiarii Locali ai asistenţei prevazute prin acest proiect (http://www.cjolt.ro/http://www.primariaslatina.ro/).

 

   Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” si la derularea acestuia, vă puteți adresa Unității de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. Compania de Apă Olt S.A., str. Artileriei nr. 2, tel/fax: +40-349.401.165, e-mail uip@caolt.ro, persoana de contact - Laura Vasiloiu, Responsabil Relații Publice și Publicitate.

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/ 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 
 
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt