Prezentare companie Investii externe nerambursabile

Actualităţi, stadiul realizării

 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 

 

În cadrul Proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” au fost semnate următoarele contracte:

 

Nr. crt.

Denumire Contract

Nr. / Dată Contract

Valoare Contract

(fără TVA)

Nume Contractor

1

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

8532/24.06.2009

10.196.005 lei

Asocierea dintre:

- HILL International Luxembourg SA, 

- INOCSA Ingenieria SL Spania si

- HILL International (Bucharest) SRL Romania

2

Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului

8608/26.06.2009

8.124.086 lei

Asocierea dintre:

- EPTISA România SRL și

- EPTISA Servicios de Ingenieria SL Spania

3

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din Slatina și execuția unui foraj la Stația de epurare Scornicești

14760/12.10.2009

59.372.831 lei

HOCHTIEF Construction AG Sucursala București

4

Lucrări la staţiile de epurare pentru  oraşele Drăgănești-Olt, Piatra-Olt și Potcoava

15356/28.10.2009

21.550.666 lei

Asocierea dintre:

- SC HIDROSERV SLATINA SA,

- SC ADISS SA,

- SC ESCALIA CRAUS SRL si

- SC SERENA 94 S.A.

5

Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Slatina

16560/19.11.2009

9.802.950 lei

Asocierea dintre:

- SC Hidroserv Slatina SA,

- SC Stulz–Planaqua GmbH SA,

- SC Stulz–Technik SRL si

- SC UTI Instal Construct SA

6

Sursele de apă şi staţiile de tratare a apei din oraşele Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava

17309/10.12.2009

9.301.773 lei

Asocierea dintre:

- SC UTI Instal Construct SA,

- SC AQUAPROIECT SA si

- SC AQUA MONTAJ SRL

7

Achiziţia de debitmetre

4109/29.04.2010

335.000 lei

SC ELSACO ELECTRONIC SRL

8

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava

6255/13.05.2010

22.888.539 lei

Asocierea dintre:

- SC TEHNOLOGICA RADION SRL si

- RILOVAL SL

 

   Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” si la derularea acestuia, vă puteți adresa Unității de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. Compania de Apă Olt S.A., str. Artileriei nr. 2, tel/fax: +40-349.401.165, e-mail uip@caolt.ro, persoana de contact - Laura Vasiloiu, Responsabil Relații Publice și Publicitate.

   Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/ 

   ”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt