Informaţii clienţi Comunicate presă

Plan de selectie C.A. al S.C. Compania de Apa Olt S.A.(proiect)

Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. (componenta inițială) - proiect

Data de început: 30.12.2016

Documente ce trebuie depuse:

- cerere / propunere autoritatea publică tutelară;

- curiculum vitae;

- cazier judiciar;

- diplomă studii;

- certificat cursuri absolvite;

- autoevaluare;

- recomandare de la ultimul angajator;

- candidatii din lista scurta depun in 15 zile de la afișarea listei scurte declaratia de intentie

Data finalizirii: 27.02.2017

Etapele:

- depunere dosar de candidatura: 30 de zile de la data publicării anunțului

- afișare lista scurtă a candidaților: maxim 3 zile de la încheierea depunerii candidaturilor

- depunere declarație de intenție: 15 zile de la afișarea listei scurte

- interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declarației de intenție

- afișare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu

Dosarul de candidatură se depune la sediul Asociația de Dezvoltare lntercomunitare de Utilități publice pentru serviciul de Alimentare cu Apă și de canalizare "Oltul" din strada Crisan nr. 33, Slatina, jud. Olt la compartimentul Resurse Umane, Relații la telefon: 0249414144

     Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare "Oltul"

                                           prin

                             Director executiv  

                            Florin Obretin

 
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt