Informaţii clienţi Comunicate presă

MAJORARE TARIFE

  Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltul numărul 3 din data de 09 martie 2020, de aprobare a strategiei de tarifare și Decizia A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) numărul 149 din data de 11 noiembrie 2020, prin prezenta, vă comunicăm, faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2021, Compania de Apă Olt S.A., ajustează prețul și tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, astfel:

- apă potabilă: 3,68 lei/m3, exclusiv T.V.A.;

- canalizare-epurare: 3,77 lei/m3, exclusiv T.V.A.

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt