Informaţii clienţi Comunicate presă

Investiții în rețelele de apă și canalizare în comunele Rusănești, Tia Mare, Izbiceni și Giuvărăști

Compania de Apă Olt a semnat, în data de 26.02.2021,  contractul de lucrări „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată, în aglomerările Rusănești și Tia-Mare – Izbiceni - Giuvarăști” din cadrul proiectului, cu finanțare europeană, „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

 Prin acest proiect, rețeaua de alimentare cu apă din comuna Rusănești, județul Olt, se va extinde cu 10,819 kilometri, iar rețeaua de apă uzată cu 8,836 kilometri. În comuna Tia Mare, județul Olt, rețeaua de canalizare se va extinde cu 7,772 kilometri, în comuna Giuvărăști, județul Olt, rețeaua de alimentare cu apă se va extinde cu 9,128 kilometri, iar în comuna Izbiceni, județul Olt, rețeaua de alimentare cu apă se va extinde cu 8, 941 kilometri.

   Contractul de lucrări fost atribuit, în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, S:C:WAGRAMER TERMO 2000 S.R.L.  Valoarea contractului este de 33.419.407,00 lei fără TVA, iar durata de execuție este de 39 luni..

     ”Investițiile pe care Compania de Apă Olt le va face în comunele Rusănești, Tia Mare, Izbiceni și Giuvărăști vor îmbunătății considerabil condițiile de viață ale oltenilor, pentru că scopul nostru este să le aducem la poartă, rețelele de apă și canalizare. Contribuim în acest fel la dezvoltarea localităților unde facem aceste investiții pe fonduri europene, protejând și îmbunătățind calitatea mediului și sănătatea cetățenilor. Ne implicăm activ în viața comunităților locale, pentru că noi suntem parte din fiecare comunitate”, a explicat Cătălin Ușurelu, director general Compania de Apă Olt

    Acesta este unul din cele 26 de contracte de lucrări din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 - 2020", cu o valoare totală eligibilă de 1.147.116.622,49 lei fără TVA. 

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt