Informaţii clienţi Comunicate presă

ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2022 SE VOR AJUSTA PREŢURILE/TARIFELE LA SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRESTATE DE COMPANIA DE APĂ OLT S.A. CONFORM CONDIȚIILOR IMPUSE ÎN STRATEGIA PENTRU ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE ȘI REALIZAREA INVESTIȚIILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014 – 2020”, ,,

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltul numărul 10 din data de 26.11.2021, de aprobare a strategiei de tarifare și Decizia A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) numărul 209 din data de 08.12.2021, prin prezenta, vă comunicăm, faptul că începând cu data de 01.01.2022, Compania de Apă Olt S.A., ajustează prețul și tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, astfel:

- apă potabilă: 5,08 lei/m3, exclusiv T.V.A.;

- canalizare-epurare: 4,81 lei/m3, exclusiv T.V.A.

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt