Informaţii clienţi Comunicate presă

Compania de Apa Olt inaugurează staţia de epurare a municipiului Slatina

Luni, 15 octombrie 2012, va avea loc ceremonia oficială de inaugurare a staţiei de epurare din municipiul Slatina, evenimentul urmând a se desfăşura începând cu orele 10:30, în incinta staţiei de epurare Slatina - DC 90 A.

La eveniment participă dl. Constantin Emil MOŢ, Secretar de Stat în Ministrul Mediului şi Pădurilor precum şi reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai autorităţilor implicate în execuţia lucrărilor din cadrul Contractului nr. 14760 „Reabilitarea şi extinderea Staţiei de Epurare Slatina şi execuţia unui foraj la Staţia de Epurare Scorniceşti”.

Contractul de lucrări menţionat face parte din proiectul major de investiţii “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”, în valoare totală de 288.508.230 lei fără TVA, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu şi care se derulează prin Compania de Apă Olt în perioada 2009 - 2013.

Pentru conformarea cu directiva UE privind epurarea apelor uzate orăşenesti (91/271/EEC), precum şi cu reglementările naţionale în vigoare, au fost necesare măsuri substanţiale de reabilitare, modernizare şi extindere pentru staţia de epurare din municipiul Slatina, mai ales că aceasta a fost construită la mijlocul anilor 80 şi era doar parţial în stare de funcţionare, efluentul epurat neîndeplinind standardele normelor româneşti în vigoare (NTPA 001/2002).

În acest context s-a semnat cu firma HOCHTIEF CONSTRUCTION AG ESSEN Germania, în data de 12 aprilie 2009, contractul menţionat, în cadrul căruia au fost executate lucrări pentru o nouă priză de intrare cu deversor pentru apa de ploaie, grătare, denisipator, o staţie intermediară de pompare precum şi lucrări de reabilitare a celor două decantoare primare existente, reabilitarea bazinelor de aerare existente, construirea a două bazine noi de aerare şi a două decantoare finale, precum şi reabilitarea staţiei de pompare a nămolului.

Astfel, au fost reabilitate treapta mecanică şi treapta biologică de epurare şi s-au construit două linii noi: una de tratare terţiară a apei uzate (pentru eliminarea azotului şi fosforului) şi una pentru tratarea nămolului, iar din fondurile alocate pentru staţia de epurare s-au construit şi clădiri noi pentru laboratoarele de analiză chimică şi biologică a apei uzate. Urmare a reabilitării şi extinderii sale prin intermediul proiectului major de investiţii „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Olt”, municipiul Slatina dispune în prezent de o staţie de epurare modernă, care include eliminarea fosforului si azotului şi are o capacitate de epurare de aproximativ 79,467 locuitori echivalenţi, iar parametrii săi de funcţionare sunt acum conformi cerinţelor de mediu reglementate atât de directivele Uniunii Europene, cât şi de legislaţia naţională.

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt