Informaţii clienţi Comunicate presă

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

S.C COMPANIA DE APA OLT SA din Slatina, str. Artileriei, nr. 2, județul Olt, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014-2020 (POIM 2014-2020) , propus a fi amplasat în aglomerările/ UAT: Bals, Balteni – Perieti – Schitu, Babiciu – Gostavatu – Scarisoara, Caracal, Corabia, Draganesti Olt – Dăneasa, Farcasele – Dobrosloveni, Izbiceni – Giuvarasti, Piatra Olt – Găneasa, Potcoava – Scornicești, Rusănești, Scornicesti, Slatina, Serbanesti – Crâmpoia, Tia Mare, Vișina , județul Olt .

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt si la sediul SC COMPANIA DE APA OLT SA din Slatina, str. Artileriei, nr. 2, județul Olt in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro; http://caolt.ro

Dezbaterile publice ale raportului privind impactul asupra mediului vor avea loc la sediile:

  1. Consiliul Judetean Olt – Slatina, str. AI Cuza, nr.14 , judetul Olt, in data de 10.09.2018, incepand cu orele 1100 pentru localitatile cuprinse in: Aglomerarea Slatina, Aglomerarea Bals, Aglomerarea Potcoava- Scornicesti, Aglomerarea Piatra Olt – Ganeasa, Aglomerarea Balteni – Perieti - Schitu, Aglomerarea Serbanesti- Crampoia.

  2. Primaria orasului Caracal, din Caracal, str. Piata Victoriei nr.10, judetul Olt , judetul Olt, in data de 11.09.2018, incepand cu orele 1200 pentru localitatile cuprinse in: Aglomerarea Caracal, Aglomerarea Dobrosloveni – Farcasele, Aglomerarea Draganesti Olt- Daneasa, Aglomerea Gostavatu – Babiciu – Scarisoara,

  3. Primaria orasului Corabia, din Corabia, str. Cuza Voda, nr.54, judetul Olt , judetul Olt, in data de 12.09.2018, incepand cu orele 1200 pentru localitatile cuprinse in: Aglomerarea Corabia, Aglomerarea Giuvarasti- Izbiceni, Aglomerarea Tia Mare, Aglomerarea Visina, Aglomerare Rusanesti

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt pana la data dezbaterilor publice.

 

 

Data afisarii anuntului pe site 01.08.2018

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt