Informaţii clienţi Comunicate presă

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

  S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. din Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jud. Olt anunță publicul interes asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele:

- “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL OLT ÎN PERIOADA 2014 - 2020 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia” propus a fi amplasat în Corabia, jud. Olt;

- “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDETUL OLT ÎN PERIOADA 2014 – 2020 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Balș” propus a fi amplasat în Balș, jud. Olt;

- “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDETUL OLT ÎN PERIOADA 2014 - 2020 “Extinderea rețelei de alimentare cu apă în sistemul Scornicești și extinderea rețelei de canalizare menajera în aglomerarea Scornicești” propus a fi amplasat în Scornicești, satele: Teiuș, Rusciori, Piscani, Jitaru, Mărgineni-Slobozia și Mogoșești, jud. Olt;

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșani, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9 -14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 20-06-2016.

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt