Noi tarife pentru serviciile de apă și canalizare

                                                           COMUNICAT DE PRESĂ
  
 

                                          Noi tarife pentru serviciile de apă și canalizare

 

    Compania de Apă Olt va ajusta tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, de la 1aprilie 2020. Această măsură face parte din strategia pentru accesarea fondurilor europene și realizarea investițiilor prevăzute în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014 – 2020”.

   Noile tarife au fost aprobate în cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare ”Oltul” nr.615/09.03.2020 a strategiei de tarifare și a Deciziei A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) nr.26/11.03.2020.

De la 1 aprilie 2020, noile tarife sunt:

– apa potabilă : 3,34 lei/mc;                                                        

– canalizare-epurare : 3,74 lei/mc

   După semnarea cererii de finanțare pentru proiectul cu finanțare europeană „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014 – 2020”, în valoare de 241.076.986 euro, Compania de Apă Olt este nevoită să aplice creșteri tarifare și indicele de inflație.

   În următorii ani,  51% din populația totală a județului, adică peste 210.000 de locuitori vor beneficia de investițiile pe care Compania de Apă Olt le va face în comunitățile lor, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020” . Prin aceste investiții se urmărește creșterea randamentului și eficienței sistemelor existente de distribuție a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibil și energie electrică, cât și prin reproiectarea, reutilarea și retehnologizarea sistemelor. Acest proiect, are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată, prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv, prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în 25 de U.A.T.-uri(Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Șerbănești, Crîmpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu).

Proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020” , în cifre:  

79 de puțuri reabilitate

30 de puțuri noi

53,25 km reabilitare/înlocuire conducte de aducțiune

97 km reabilitare rețele de alimentare cu apă

220 km extindere rețele de alimentare cu apă

13 noi stații de pompare apă potabilă

6 stații de pompare apă potabilă reabilitate

7 stații de tratare a apei reabilitate

7 noi stații de tratare a apei

37 km reabilitare rețea de canalizare

259 km extindere rețea de canalizare

10 stații de pompare apă uzată reabilitate

156 de stații de apă uzată construite

2 stații de epurare reabilitate

9 stații de epurare noi

 Compania de Apă Olt este la începutul implementării acestui proiect complex și ambițios. În prezent, 30  de localități care fac parte din operatorul regional, 8 orașe și 22 de comune, iar în 25 dintre acestea se vor realiza investiții importante.

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro