SC COMPANIA DE APĂ OLT SA doreşte să contribuie la responsabilizarea populaţiei din judeţul Olt privind utilizarea şi gosp

Pentru a marca Ziua Mondială a Apei, sărbătorită anual, în data de 22 martie, SC COMPANIA DE APA OLT SA doreşte sa aducă în atenţia publicului larg necesitatea ocrotirii apei şi adoptării unei atitudini responsabile faţă de folosirea ei de către toţi consumatorii din judeţul Olt

 

În fiecare an, Organizaţia Naţiunilor Unite, care în 1993 a iniţiat celebrarea Zilei Mondiale a Apei, stabileşte o temă a apei în jurul căreia sunt planificate diverse evenimente. Tema anului 2012 este “Apă şi siguranţa alimentelor”.

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei este un prilej de a  readuce în atenţia opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a apelor şi de a pune în lumină rolul şi responsabilităţile noastre, ale celor cu atribuţii în întreţinerea, valorificarea şi protejarea surselor de apă. Considerată multă vreme o resursă inepuizabilă, apa poate deveni în următoarele decenii un factor de limitare a creşterii economice şi a sănătăţii publice, dacă nu este folosită în mod raţional.

Restaurarea şi păstrarea calităţii apei este una dintre principalele priorităţi ale României. SC COMPANIA DE APĂ OLT SA doreşte să contribuie la realizarea obiectivului de obţinere a unui mediu curat şi ecologizat, fiind atentă la responsabilizarea socială a publicului larg şi la educarea sa pentru o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu şi apă.

Fiecare litru de apă poluată eliberat în natură contaminează alţi litri de apă. Este importantă conştientizarea din partea tuturor consumatorilor finali că în preţul pe care îl plătesc pentru apă există şi cota de cheltuieli pentru epurarea apelor, iar aceasta poate deveni în viitor cea mai importantă parte din costul total al apei, dacă atitudinea consumatorilor faţă de folosirea apei şi producerea apei uzate nu este una responsabilă.  

Responsabilitatea pentru prezervarea şi îmbunătăţirea calităţii apei din judeţul Olt nu trebuie, însă, să aparţină doar Operatorului SC COMPANIA DE APĂ OLT SA. În general, calitatea apei în zonele în dezvoltare, atât rurale cât şi urbane, este în scădere. De aceea, este nevoie de implicarea cât mai multor factori de decizie, pentru a realiza o schimbare vizibilă. În egală măsură, informarea publicului cu privire la importanţa apei şi a gestionării responsabile a resurselor de apă, dar şi implicarea activă a populaţiei sunt la fel de importante pentru obţinerea unor rezultate pozitive pe termen lung.

În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”, se desfăsura  campanii de informare şi conştientizare a publicului cu privire la responsabilitatea faţă de mediu şi apă şi la impactul benefic al proiectului asupra vieţii locuitorilor, cât şi asupra mediului. De asemenea, Beneficiarul proiectului, SC COMPANIA DE APĂ OLT SA, va organiza şi alte acţiuni specifice de educare şi responsabilizare a consumatorilor serviciilor de apă şi apă uzată din judeţul Olt.

 

  Director General: Magdalena DOROBANŢU

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro