Avize/Contracte

 

Acte necesare obţinerii avizelor: 

 A. Avize de amplasament, trasari retele  

 

 

Populaţie:  

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism (copie);
 3. Memoriu tehnic;
 4. 1 plan de situaţie la scara 1:100;
 5. 1 plan de încadrare în zonă (copie) la scara 1:500;
 6. Copie act de proprietate

Agenţi economici, Instituţii:

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism (copie);
 3. Memoriu tehnic;
 4. 1 plan de situaţie la scara 1:100;
 5. 1 plan de încadrare în zonă (copie) la scara 1:500;
 6. Copie act de proprietate.

Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic - Producţie şi se depun la Registratura Societaţii.

B. Solicitari aviz de principiu, branşamente, racorduri canal, derivaţii, extindere instalaţii 

Populaţie:

 1. Cerere;
 2. Memoriu tehnic privind presiunea şi necesarul de apă;
 3. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contract de vânzare - cumpărare, contract de închiriere ) – copie;
 4. 1 plan de situaţie cu amplasament în zonă ( copie ) la scara 1:100 ;
 5. 1 plan de încadrare în zonă (copie) la scara  1:500.

Agenţi economici, Instituţii:

 1. Cerere;
 2. Memoriu tehnic privind presiunea şi necesarul de apă;
 3. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contract de vânzare - cumpărare, contract de închiriere ) – copie;
 4. 1 plan de situaţie la scara 1:100;
 5. 1 plan de încadrare in zonă ( copie ) la scara  1:500.

 Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic-Productie şi se depun la Registratura Societaţii.C. Solicitări aviz definitiv , branşamente, racorduri canal, derivaţii, extindere instalaţii

Populaţie

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism;
 3. Memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere ) – copie;
 5. Plan de situaţie la scara 1:100;
 6. Plan de încadrare în zona la scara 1:500;
 7. Documentaţie economica;
 8. Scheme de montaj a conductelor de apă;
 9. Pozitia de amplasament a caminului de apometru;
 10. Profiluri longitudinale ale reţelelor de canalizare;
 11.  Scheme de preepurare ( daca este cazul );
 12.  Detalii de rezolvare a situaţiilor în care traseele reţelelor de apă şi canalizare se intersectează cu traseele altor utilitaţi;
 13. Planul retelelor din incinta;
 14.   Alte documente dupa caz.

Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic-Productie şi se depun la Registratura Societaţii.

Agenţi economici, Instituţii

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism;
 3. Memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului;
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contract de vânzare-cumpărare, contract de inchiriere )- copie;
 5. Plan de situaţie la scara 1:100;
 6. Plan de încadrare în zona la scara 1:500;
 7. Documentaţie economică;
 8. Scheme de montaj a conductelor de apă;
 9. Poziţia de amplasare a căminului de apometru;
 10. Profiluri longitudinale ale reţelelor de canalizare;
 11. Scheme de preepurare ( daca este cazul );
 12. Detalii de rezolvare a situaţiilor în care traseele reţelelor de apă şi canalizare se intersectează cu traseele altor utilitaţi;
 13. Planul reţelelor din incintă;
 14. Alte documente dupa caz.

Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic-Productie şi se depun la Registratura Societaţii.

D. Solicitari avize furnizare, preluare utilitati

 1. Cerere;
 2. Copie B.I/C.I;
 3. Actul de proprietate
 4. Certificat de inregistrare fiscala

Dosarele se verifica la Compartimentul Contractare-Facturare  şi se depun la Registratura Societaţii.

 


 

Tarifele practicate pentru obţinerea avizelor eliberate de S.C Compania de Apa Olt S.A.: 

Acord furnizare  43.54 lei

Analiza apa potabila-chimica 36.81 lei

Analiza apa potabila-chimica si biologica 129.25 lei

Analiza apa potabila-microbiologica 92.44 lei

Analiza apa uzata -agenti economici 95.50 lei

Aviz amplasament 126.26 lei

Aviz principiu 100.83 lei

Taxa (re)bransare -apartament cu separare pe orizontala 130.27 lei

Taxa (re)bransare -case particulare si agenti economici ce nu permit accesul 708.68 lei

Taxa (re)bransare -case particulare si agenti economici ce permit accesul 158.01 lei

Taxa (re)bransare -scara asociatie de proprietari 137.22 lei

Taxa receptie lucrari apa canal 50.37 lei

 


 

 

 

 

Acte necesare intocmirii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 A.consumator cu bransament apa-canal nou

  Persoane fizice:

 1. act de proprietate
 2. copie C.I/B.I
 3. avizul definitiv de bransare/racordare al Companiei de Apa Olt
 4. proces verbal receptie al bransamentului intocmit de Compania de Apa Olt sau  executant lucrare
 5. contor

  Persoane juridice

 1. act de proprietate
 2. Copie CUI
 3. copie C.I/B.I administrator sau reprezentant legal
 4. avizul definitiv de bransare/racordare al Companiei de Apa Olt
 5. proces verbal receptie al bransamentului intocmit de Compania de Apa Olt sau executant lucrare
 6. contor

 B. Consumatori cu bransament apa-canal existent(preluare bransament de la fostul proprietar)

Persoane fizice

 1. copie act proprietate
 2. copie B.I/C.I
 3. Aviz de furnizare (preluare bransament)

Persoane juridice

 1. copie act proprietate
 2. copie CUI
 3. copie B.I/C.I administrator firma sau reprezentant legal
 4. Aviz de furnizare (preluare bransament)

 

C.Contracte individuale in blocuri care relizeaza separare de apa pe orizontala

  Persoane fizice

 1. copie act de proprietate   
 2. copie B.I/C.I
 3. Adeverinta Asociatie de proprietari din care sa rezulte ca nu are datorii catre aceasta
 4. Adeverinta de executare lucrari de separare
 5. Taxa Autorizatie de bransament  13 lei (se achita la casieria Companiei de Apa Olt)

Persoane juridice

 1. copie act de proprietate  
 2. copie CUI
 3. copie B.I/C.I administartor sau reprezentant legal
 4. Adeverinta Asociatie de proprietari din care sa rezulte ca nu are datorii  catre aceasta
 5. Adeverinta de executare lucrari de separare
 6. Taxa Autorizatie de bransament   (se achita la casieria Companiei de Apa Olt)
Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro