SPRIJIN

TITLUL PROIECTULUI: ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL OLT, IN PERIOADA 2014-2020

             

 Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor si conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile conform Axei Prioritare 1A- Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastrcutura din sectorul apa/apa uzata aferente urmatoarei perioade de programare financiara, pentru implementarea Proiectului intitulat: “Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt, in perioada 2014-2020”, cu codul de inregistrare in SMIS-CSNR 55920 SI A Notei de aprobare nr. 6718/GA/30.04.2015.

Parti:

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, Autoritatea de Management pentru POS Mediu

Si

S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A., in calitate de Beneficiar.

 Obiectivul general al Asistentei Tehnice consta in dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, in elaborarea documentaþiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt: pregatirea aplicatiei de finantare, inclusive a documentelor suport necesare potrivit prezentului Carnet de sarcini si solicitarilor AM POS Mediu.

Valoarea totala a Proiectului este de 26.150.845 lei fara TVA, in conformitate cu Nota de aprobare nr. 6718/GA/30.04.2015, din care:

1.Valoarea eligibila este de 26.150.845 lei fara TVA, finantare nerambursabila si contributia financiara de la bugetul de stat si bugetele locale, compusa din :

-          Finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in valoare de 21.307.709 lei;

-          Finantare nerambursabila de la bugetul de stat in valoare de 4.581.628 lei;

-          Finantare din contributia locala de 261.508 lei.

2.TVA-nu este eligibil pentru proiectele finantate prin Axa Prioritara 1A.

Valoarea totala a Proiectului, defalcata pe surse de finantare este urmatoarea:

Valoarea totala a Proiectului fara TVA

Valoarea eligibila a Proiectului, conform POS Mediu

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si buget de stat

Contributia beneficiarului din bugetul local

Valoarea proiectului, alta decat cea eligibila conform POS Mediu, fara TVA

Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului conform POS Mediu

Valoarea TVA aferenta altei valori decat cea eligibila conform POS

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

lei

lei

26.150.845

26.150.845

25.889.337

99

261.508

1

0

6.276.203

0

Valoarea prezentului Contract este de 25.889.337 lei, fara TVA, reprezentand 99% din valoarea eligibila a proiectului conform POS Mediu.

 

 

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt, in perioada 2014-2020

 

 

Obiectul acestui Contract de Finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 113150 intitulat: “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt, in perioada 2014-2020”.

Parti:

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, Autoritatea de Management pentru POS Mediu

Si

S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A., in calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al Asistentei Tehnice consta in dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, in elaborarea documentaþiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt: pregatirea aplicatiei de finantare, inclusive a documentelor suport necesare potrivit prezentului Carnet de sarcini si solicitarilor AM POS Mediu.

         Valoarea totala a Contractului de Finantare este 6.720.492,98 lei, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala

Valoarea totala eligibila

Valoarea eligibila nerambursabila din FC

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului

Valoarea neeligibila inclusive TVA

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

6.720.492,98

5.647.473,09

4.800.352,13

85

790.646,23

14

56.474,73

1

1.073.019,89

 

         AM/OI acorda o finantare nerambursabila in suma maxima de 5.590.998,36, echivalenta cu 99% din valoarea totala eligibila aprobata.

 

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro