Plan de selectie C.A. al S.C. Compania de Apa Olt S.A. (componenta integrala)

Plan de selectie C.A. al S.C. Compania de Apa Olt S.A.(componenta integrala)

Data de inceput: 30.12.2016

Hotararea A.G.A. nr. 9./3O.12.2016

Documente ce trebuie depuse:cerere / propunere autoritatea publica tutelara (document nestandardizat)

- curriculum vitae (model european)

- cazier judiciar

- diploma studii (original + copie)

certificat cursuri absolvite (original + copie)

autoevaluare (maxim 1 pag. A4, caracter Times New Roman 12)

- recomandare de la ultimul angajator* candidalii din lista scurta depun in 15 zile de la afisarea listei scurte declaratia de intentie

Data finalizarii: 27 .02.2017

Etapele:

- depunere dosar de candidatura: 30 de zile de la data publicarii anuntului(Anexa nr.1). Anunlul a fost publicat in data de 05.01.2017.

in vederea intocmirii listei scurte, se va avea in vedere profilul candidatului (anexa nr .2), intocmit pe baza documentelor din dosarul de candidatura Si a matricei profilului consiliului (anexa nr.3).

- afisare lista scurta a candidatilor: maxim 3 zile de la incheierea depunerii candidaturilor

- lista scurta contine primii cinci clasati pentru fiecare functie vizata

- depunere declaratie de intentie: 15 zile de la afisarea listei scurte

In vederea intocmirii declaratiei de intentie, scrisoarea de asteptari pentru C.A. al S.C. Compania de Apa Olt S.A. se gaseste pe site-ul autoritalii publice tutelare www.adioltul.ro , sectiunea prezentare generala .

interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declaratiei de intentie

Planul de interviu se regaseste Anexa4.

Afisare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu

Raportul cu rezultatele finale se inainteaza autoritatii publice tutelare pentru a fi transmise A.G.A. propunerile de numire in C.A.

Raportul cu rezultatele finale se inainteaza autoritatii publice pentru tutelare a fi transmise A.G.A. propunerile de numire in C.A.

Proiectul contractului de mandat se regaseste in Anexa nr. 5.

Dosarul de candidatura se depune la sediul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati  Publice pentru serviciul de Alimentare cu Apa si de canalizare "Oltul " in strada Crisan nr. 33, Slatina, jud. Olt la compartimentul Resurse Umane.

Relatii la telefon: 024941-4744.

 

Comisia de selectie

Enita Catalin Ionut - consilier tehnic

Tabacu Florin        -consilier tehnic

Mezdrea Iuliana Daniela - consilier juridic

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro