Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

 

S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. cu sediul in Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jud. Olt anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt – nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, dar este necesara efectuarea evaluarii adecvate, pentru proiectele:

 

  1. Extinderea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Farcasele – Dobrosloveni

  2. Extinderea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Gostavatu – Babiciu – Scarisoara

  3. Retele de alimentare cu apa si apa uzata in comuna Rusanesti

Proiectul deciziei pentru etapa de încadrare si motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt in zilele de luni – joi intre orele 900 – 1600 si vineri intre orele 900 - 1300, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de 18.07.2016.

 

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

 

S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. cu sediul in Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jud. Olt anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt – nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara efectuarea evaluarii adecvate, pentru proiectele:

 

  1. Extinderea retelei de canalizare menajera in aglomerarea Serbanesti – Crampoia

  2. Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata inclusiv eabilitare surse de apa existente din aglomerarea Slatina

  3. Retele de apa uzata in comuna Tia Mare

Proiectul deciziei pentru etapa de încadrare si motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt in zilele de luni – joi intre orele 900 – 1600 si vineri intre orele 900 - 1300, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de 18.07.2016.

 


Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro