ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

  S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. din Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jud.Olt anunță publicul interes asupra luării deciziei etapei de încadrare de cătreA.P.M. Olt in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele:

- “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 - 2020 – Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Corabia”propus a fi amplasat in Corabia, jud. Olt;

- “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 – 2020 – Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Balș” propus a fi amplasat in Balș, jud. Olt;

- “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 - 2020 “Extinderea rețelei de alimentare cu apa in sistemul Scornicești si extinderea rețelei de canalizare menajera in aglomerarea Scornicești” propus a fi amplasat in Scornicești, satele: Teiuș, Rusciori, Piscani, Jitaru, Mărgineni-Slobozia s si Mogoșești, jud. Olt;

 Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot ficonsultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșani, nr. 3, jud. Olt in zilele de luni – vineri, intre orele 9 -14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, panala data de 20-06-2016.

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro