Informaţii clienţi Comunicate presă

Plan de selectie C.A.al SC Compania de Apa OLT(Componenta initiala)

Plan de selecție C.A. al S C Compania de Apă Olt  SA (Componenta inițială)

Data de început: 30.12.2016

Documente ce trebuie depuse:

- cerere / propunere autoritatea publică tutelară

- curriculum vitae- cazier judiciar

- diplomă studii- certificat cursuri absolvite

- autoevaluare

- recomandare de la ultimul angajator

- candidații din lista scurtă depun în 15 zile de la afișarea listei scurte declarația de intenție

Data finalizării: 27,02.2017

Etapele:

- depunere dosar de candidatură: 30 de zile de la data publicării anuntului

- afișare listă scurtă a candidaților: maxim 3 zile de la încheierea depunerii candidaturilor

- depunere declarație de intenție: 15 zile de la afișarea listei scurte

- interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declarației de intenție

- afișare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu

Dosarul de candidatura se depune la sediul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare "Oltul" din Strada Crisan nr. 33, Slatina, jud. OIt la compartimentul Resurse Umane,

Relații la telefon: 0249414144.

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt