Informaţii clienţi Comunicate presă

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare din 12.Jul

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

 

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. cu sediul în Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jud. Olt anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt – nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, dar este necesară efectuarea evaluării adecvate, pentru proiectele:

 

  1. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Farcașele – Dobrosloveni

  2. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Gostavatu – Babiciu – Scărișoara

  3. Rețele de alimentare cu apă și apă uzată în comuna Rusanești

Proiectul deciziei pentru etapa de încadrare și motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – joi între orele 900 – 1600 și vineri între orele 900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pâna la data de 18.07.2016.

 

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

 

S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. cu sediul in Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jud. Olt anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt – nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara efectuarea evaluarii adecvate, pentru proiectele:

 

  1. Extinderea retelei de canalizare menajera in aglomerarea Serbanesti – Crampoia

  2. Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata inclusiv eabilitare surse de apa existente din aglomerarea Slatina

  3. Retele de apa uzata in comuna Tia Mare

Proiectul deciziei pentru etapa de încadrare si motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt in zilele de luni – joi intre orele 900 – 1600 si vineri intre orele 900 - 1300, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de 18.07.2016.

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt