Galerie foto

NVESTIȚIILE COMPANIEI DE APĂ OLT ÎN MUNICIPIUL CARACAL PENTRU REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE, ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL OLT ÎN PERIOADA 2014-2020”

Pagina precedentă
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt