Plan de selectie CA

Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A.
(componenta inițială) - proiect

Data de început: 14.12.2017
Documente ce trebuie depuse:
cerere / propunere autoritatea publică tutelară
curriculum vitae
cazier judiciar
diplomă studii
certificat cursuri absolvite
autoevaluare
recomandare de la ultimul angajator
* candidații din lista scurtă depun în 15 zile de la afișarea listei scurte declarația de intenție
Data finalizării: 26.01.2018
Etapele:
depunere dosar de candidatură: 30 de zile de la data publicării anunțului
afișare listă scurtă a candidaților: maxim 3 zile de la încheierea depunerii candidaturilor
depunere declarație de intenție: 15 zile de la afișarea listei scurte
interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declarației de intenție
afișare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu
Dosarul de candidatură se depune la sediul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul” din Strada Crișan nr. 33, Slatina, jud. Olt la compartimentul Resurse Umane.
Relații la telefon: 0249414144

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul”
prin
Director executiv,
Florin OBRETIN

fisier: