Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A.