Avize/contracte

Acte necesare obţinerii avizelor:

A. Avize de amplasament, trasari retele

Populaţie:

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism (copie);
 3. Memoriu tehnic;
 4. 1 plan de situaţie la scara 1:100;
 5. 1 plan de încadrare în zonă (copie) la scara 1:500;
 6. Copie act de proprietate

Agenţi economici, Instituţii:

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism (copie);
 3. Memoriu tehnic;
 4. 1 plan de situaţie la scara 1:100;
 5. 1 plan de încadrare în zonă (copie) la scara 1:500;
 6. Copie act de proprietate.

Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic - Producţie şi se depun la Registratura Societaţii.

B. Solicitari aviz de principiu, branşamente, racorduri canal, derivaţii, extindere instalaţii

Populaţie:

 1. Cerere;
 2. Memoriu tehnic privind presiunea şi necesarul de apă;
 3. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contract de vânzare - cumpărare, contract de închiriere ) – copie;
 4. 1 plan de situaţie cu amplasament în zonă ( copie ) la scara 1:100 ;
 5. 1 plan de încadrare în zonă (copie) la scara 1:500.

Agenţi economici, Instituţii:

 1. Cerere;
 2. Memoriu tehnic privind presiunea şi necesarul de apă;
 3. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contract de vânzare - cumpărare, contract de închiriere ) – copie;
 4. 1 plan de situaţie la scara 1:100; 1 plan de încadrare in zonă ( copie ) la scara 1:500.

Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic-Productie şi se depun la Registratura Societaţii.

C. Solicitări aviz definitiv , branşamente, racorduri canal, derivaţii, extindere instalaţii

Populaţie

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism;
 3. Memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere ) – copie;
 5. Plan de situaţie la scara 1:100; Plan de încadrare în zona la scara 1:500;
 6. Documentaţie economica;
 7. Scheme de montaj a conductelor de apă;
 8. Pozitia de amplasament a caminului de apometru;
 9. Profiluri longitudinale ale reţelelor de canalizare;
 10. Scheme de preepurare ( daca este cazul );
 11. Detalii de rezolvare a situaţiilor în care traseele reţelelor de apă şi canalizare se intersectează cu traseele altor utilitaţi;
 12. Planul retelelor din incinta;
 13. Alte documente dupa caz.

Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic-Productie şi se depun la Registratura Societaţii.

Agenţi economici, Instituţii

 1. Cerere;
 2. Certificat de urbanism;
 3. Memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului;
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului ( extras C.F., contract de vânzare-cumpărare, contract de inchiriere )- copie;
 5. Plan de situaţie la scara 1:100;
 6. Plan de încadrare în zona la scara 1:500;
 7. Documentaţie economică;
 8. Scheme de montaj a conductelor de apă;
 9. Poziţia de amplasare a căminului de apometru;
 10. Profiluri longitudinale ale reţelelor de canalizare;
 11. Scheme de preepurare ( daca este cazul );
 12. Detalii de rezolvare a situaţiilor în care traseele reţelelor de apă şi canalizare se intersectează cu traseele altor utilitaţi;
 13. Planul reţelelor din incintă;
 14. Alte documente dupa caz.

Dosarele se verifica la Compartimentul Tehnic-Productie şi se depun la Registratura Societaţii.

D. Solicitari avize furnizare, preluare utilitati

 1. Cerere;
 2. Copie B.I/C.I;
 3. Actul de proprietate;
 4. Certificat de inregistrare fiscala;

Dosarele se verifica la Compartimentul Contractare-Facturare şi se depun la Registratura Societaţii.

Tarifele practicate pentru obţinerea avizelor eliberate de S.C Compania de Apa Olt SA:

 1. Aviz amplasament construcţii 126,26 lei;(fara TVA)
 2. Aviz de principiu 100,83 lei;(fara TVA)
 3. Taxă de recepţie 50,37 lei;(fara TVA)
 4. Taxă aviz furnizare 43,54 lei;(fara TVA)

Acte necesare intocmirii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

A.consumator cu bransament apa-canal nou

Persoane fizice:

 1. act de proprietate;
 2. copie C.I/B.I;
 3. avizul definitiv de bransare/racordare al Companiei de Apa Olt;
 4. proces verbal receptie al bransamentului intocmit de Compania de Apa Olt sau executant lucrare contor;

Persoane juridice:

 1. act de proprietate;
 2. Copie CUI;
 3. copie C.I/B.I administrator sau reprezentant legal;
 4. avizul definitiv de bransare/racordare al Companiei de Apa Olt;
 5. proces verbal receptie al bransamentului intocmit de Compania de Apa Olt sau executant lucrare contor;

B. Consumatori cu bransament apa-canal existent(preluare bransament de la fostul proprietar)

Persoane fizice:

 1. copie act proprietate;
 2. copie B.I/C.I;
 3. Aviz de furnizare (preluare bransament);

Persoane juridice

 1. copie act proprietate;
 2. copie CUI copie B.I/C.I administrator firma sau reprezentant legal;
 3. Aviz de furnizare (preluare bransament);

C.Contracte individuale in blocuri care relizeaza separare de apa pe orizontala

Persoane fizice

 1. copie act de proprietate;
 2. copie B.I/C.I;
 3. Adeverinta Asociatie de proprietari din care sa rezulte ca nu are datorii catre aceasta;
 4. Adeverinta de executare lucrari de separare;
 5. Taxa Autorizatie de bransament 13 lei (se achita la casieria Companiei de Apa Olt);

Persoane juridice

 1. copie act de proprietate;
 2. copie CUI copie B.I/C.I administartor sau reprezentant legal;
 3. Adeverinta Asociatie de proprietari din care sa rezulte ca nu are datorii catre aceasta;
 4. Adeverinta de executare lucrari de separare;
 5. Taxa Autorizatie de bransament 13 lei (se achita la casieria Companiei de Apa Olt);