Actualitati,stadiul realizarii

“Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

În cadrul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” au fost semnate următoarele contracte:

Nr. crt.
Denumire Contract
Nr. / Dată Contract
Valoare Contract
(fără TVA)
Nume Contractor
1
Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
8532/24.06.2009
10.196.005 lei
Asocierea dintre:
- HILL International Luxembourg SA,
- INOCSA Ingenieria SL Spania si
- HILL International (Bucharest) SRL Romania
2
Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului
8608/26.06.2009
8.124.086 lei
Asocierea dintre:
- EPTISA România SRL si
- EPTISA Servicios de Ingenieria SL Spania
3
Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din Slatina si executia unui foraj la Statia de epurare Scornicesti
14760/12.10.2009
59.372.831 lei
HOCHTIEF Construction AG Sucursala Bucuresti
4
Lucrări la staţiile de epurare pentru oraşele Drăgănești-Olt, Piatra-Olt și Potcoava
15356/28.10.2009
21.550.666 lei
Asocierea dintre:
- SC HIDROSERV SLATINA SA,
- SC ADISS SA,
- SC ESCALIA CRAUS SRL si
- SC SERENA 94 S.A.
5
Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Slatina
16560/19.11.2009
9.802.950 lei
Asocierea dintre:
- SC Hidroserv Slatina SA,
- SC Stulz–Planaqua GmbH SA,
- SC Stulz–Technik SRL si
- SC UTI Instal Construct SA
6
Sursele de apă şi staţiile de tratare a apei din oraşele Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava
17309/10.12.2009
9.301.773 lei
Asocierea dintre:
- SC UTI Instal Construct SA,
- SC AQUAPROIECT SA si
- SC AQUA MONTAJ SRL
7
Achiziţia de debitmetre
4109/29.04.2010
335.000 lei
SC ELSACO ELECTRONIC SRL
8
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava
6255/13.05.2010
22.888.539 lei
Asocierea dintre:
- SC TEHNOLOGICA RADION SRL si
- RILOVAL SL

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” si la derularea acestuia, vă puteți adresa Unității de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. Compania de Apă Olt S.A., str. Artileriei nr. 2, tel/fax: +40-349.401.165, e-mail uip@caolt.ro, persoana de contact - Laura Vasiloiu, Responsabil Relații Publice și Publicitate.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/
”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”