Preturi si tarife

Politica de preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile furnizate se află in mică măsură sub controlul operatorului. Acestea sunt avizate de catre Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice (ANRSC) şi aprobate prin hotărâri ale autorităţilor publice locale. Dacă avizul ANRSC este unul tehnic, în sensul respectării metodologiei de fundamentare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, aprobarea de către autoritaţile publice locale se face ţinând cont de evoluţia preţurilor şi tarifelor din contractul de finanţare. Stabilirea tarifelor cu care operează SC Compania de Apă Olt SA se face pe baza legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor din contractul de finanţare care se derulează in aria de operare. Potrivit acestui contract, tarifele in vigoare de la 02.04.2018 sunt:

Localitatea Apa potabila Populaţie RON/mc (fara TVA) Rest utilizatori RON/mc (fără TVA)
Slatina 2,86 2.86
Drăgăneşti-Olt   2,86 2,86
Scorniceşti 2,86 2,86
Piatra-Olt 2,86 2,86
Potcoava 2,86 2,86
Vitomiresti 2,86 2,86
Bals 2,86 2,86
Caracal 2,86 2,86
Corabia 2,86 2,86
Valea-Mare 2,86 2,86
Slatioara 2,86 2,86
     
     
   

 

 

Localitatea

Canalizare-Epurare  RON/mc (faraTVA)

Slatina 3,49
Drăgăneşti-Olt   3,49
Scorniceşti 3,49
Piatra-Olt 3,49
Potcoava 3,49
Vitomiresti -
Bals 3,49
Caracal 3,49
Corabia 3,49
Valea-Mare -
Slatioara 3,49
   
   
   

 Va informam de asemenea ca TVA-ul la apa este 9% , iar la celelalte utilitati este de 19 % .

Cantitatea de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare se stabileste conform contractului .